zemelapis
laiskas
neigaliems
namai

Veikla

2018 metų veiklos ataskaita (atsisiųsti PDF formatu)

2017 metų veiklos ataskaita (atsisiųsti PDF formatu)

2016 metų veiklos ataskaita (atsisiųsti PDF formatu)


Įstaigos veikla

  • Viešoji įstaiga Švenčionių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras yra

Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Švenčionių savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji

sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas

pagal sutartis su Vilniaus teritorine ligonių kasa.

 

  • Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos

Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu,

Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais, teisės aktais bei įstatais.

 

  • Įstaiga turi ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą,

sąskaitas bankuose. Įstaigos steigėjas – Švenčionių rajono savivaldybės taryba.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, veiklos laikotarpis neribotas.

 

  • VšĮ Švenčionių rajono pirminės sveikatos centro vadovo veikla vykdoma vadovaujantis

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos

Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymais ir

kitais teisiniais aktais, reglamentuojančiais sveikatos priežiūros įstaigų ir jų vadovų veiklos

principus.

 

  • Įstaigos misija – teikti pacientams mokslu it technologijomis pagrįstas, saugias ir

kokybiškas, atitinkančias pacientų poreikius, interesus ir lūkesčius, pirminės sveikatos

priežiūros, psichikos sveikatos ir slaugos paslaugas. Siekti, kad prie įstaigos prisirašę pacientai,

dėka medicinos darbuotojų atliekamo profilaktinio ir gydomojo darbo, kuo mažiau turėtų

sveikatos problemų.

 

  • Įstaigos vizija- konkurencinga, pažangi asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti

kokybiškas ir prieinamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas bei profilaktinį asmens sveikatos

priežiūros darbą, efektyviai naudojant sveikatos priežiūros išteklius bei nuolat siekianti

sveikatos priežiūros kokybės ir optimalių sąlygų pacientams ir darbuotojams.

 

  • Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas: gerinti Švenčionių rajono gyventojų sveikatą,

mažinti jų sergamumą ir mirtingumą, kokybiškai teikti sveikatos priežiūros paslaugas.

 

  • Pagrindinės įstaigos veiklos kryptys yra: I lygio medicinos ambulatorinė veikla ( šeimos

gydytojas, terapeuto, pediatro, akušerio-ginekologo, chirurgo, psichiatro, priklausomybės ligų

psichiatro, vaikų ir paauglių psichiatro, klinikos laboranto, slaugos praktika, medicinos

psichologo.

 

  • Pagrindiniai įstaigos veiklos uždaviniai: organizuoti ir teikti pacientams

nespecializuotas, kvalifikuotas pirminės sveikatos priežiūros paslaugas pacientams.Orientuoti

įstaigos darbą į paciento poreikius, užtikrinti operatyvų pacientų aptarnavimą įstaigoje. Siekti

darnios įstaigos sveikatos sistemos, didžiausią dėmesį skiriant pirminei sveikatos priežiūrai ir

siuntimų sistemai, tuo užtikrinant tinkamą ir kokybišką sveikatos priežiūrą.

 

  • Sveikatos priežiūros paslaugų kokybė įstaigoje vertinama Valstybinės akreditavimo

sveikatos priežiūros veiklai tarnybos, teritorinės ligonių kasos, vidaus medicininio audito tarnybų

ir kt.

Visos teisės saugomos svencionyspspc.lt ©